Leermens 02-04-2019

Aan de Burgemeester en Wethouders en de heer G.H. Aalderink

Onderwerp: sloopvergunning

Hartelijk dank voor schrijven over de omgevingsvergunning,
Het verbaast mij dat ik moet aantonen dat ik belanghebbende bent, terwijl ik en vele inwoners van de gemeente Loppersum allemaal belanghebbende zijn in het proces wat u wilt gaan uitvoeren , en wat nu niet op een sociaal acceptabele manier gaat gebeuren .
Nogmaals het gaat om een pand waar u nog geen idee van heeft wat er over anderhalf / twee jaar mee gaat gebeuren, ook in een gesprek met de Burgemeester is daar geen uitsluitsel over gegeven . En ook dat er vele echt wachtende zijn die het vele malen harder nodig hebben , dan u versterkingsproject. kapiteins die als laatste het zinkende schip zouden moeten verlaten zou hier heel goed toepasbaar zijn.
Ik kan natuurlijk als mede eigenaar van dit pand mijzelf toestemming geven om dit dan maar te slopen , maar ik wil niet op het zelfde niveau bezig zijn als de gemeente nu bezig is , Ik hoef geen geldverslindend pseudo project in mijn vitrinekast te hebben staan . Ik voel me ook niet geroepen om mensen waar ik toch enigszins wat reëlere verwachtingen van had , een bijscholing of een opvoeding te geven want zeg nu zelf als je toch diep in je hart kijkt en voelt is dit toch een beschamende situatie , ik wens u veel wijsheid in dit project maar ik zie verder van ieder samenwerking af om dit op een sociale manier op te lossen

Met vriendelijke groet ook namens alle werknemers van het OVR, Peter Vaillant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het gesrek met de burgemeester van de gemeente Loppersum Hans Engels over de sloopvergunning van het gemeentehuis,

De OVR heeft een sloopvergunning aangevraagd voor het gemeentehuis te Loppersum, omdat ten eerste het geld, de tijd en de inspectie- en bouwcapaciteit, die hier aan besteed worden met veel meer resultaat voor de veiligheid voor de inwoners ingezet kunnen worden.

Ten tweede heeft het gebouw over bijna twee jaar geen functie meer door de herindeling en kost herbouw voor een nieuwe bestemming opnieuw veel geld.
Naar aanleiding van het indienen van de sloopvergunning is de OVR door Gemeente Loppersum uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Hans Engels, wethouder Pier Prins en Atsje van de Water van werkorganisatie DEAL voor woensdagmiddag 13.30 uur.
Een eerste verrassing blijkt bij aankomst: In de tuin van het gemeentehuis staat een groot bord met de aankondiging, dat het pand in opdracht van het CVW bouwkundig versterkt gaat worden. Indien dit besluit al genomen is, is een gesprek over sloop niet meer van belang.
Wethouder Prins blijkt afwezig te zijn.

Vervolgens blijkt burgemeester Engels het gesprek als informeel te beschouwen.
Eigenlijk wil hij alleen weten, waarom de OVR deze sloopvergunning heeft aangevraagd.
Discussie over de vergunning is niet aan hem, hij verwijst naar mevrouw van de Water.
Van de kant van de OVR worden de argumenten nogmaals aangegeven: Het zou de gemeente eerst en vooral om de inwoners moeten gaan.

De tijd, het geld en de capaciteit zouden beter in het versterken van scholen, zorginstellingen en huizen gestoken kunnen worden. De OVR wijst er op, dat het de gemeente, als een goed kapitein, zou sieren om de versterking op zijn minst op te schorten, zodat alle inwoners eerst veilig zouden kunnen wonen, voordat het gemeentehuis aan de beurt is.
Op de vraag, of er al een bestemming is voor het gemeentehuis na de herindeling is het antwoord ontkennend(blijft een antwoord uit).
Wat betekent, dat na de miljoenen kostende versterking nog een onbekend bedrag aan kosten voor (eventuele) herbestemming komt.
Mevrouw van de Water geeft aan de sloop vergunning verder af te zullen handelen, waarbij burgemeester Engels alvast verklapt, dat de OVR in deze aanvraag niet als belanghebbende erkend zal worden. Het argument, dat de hele operatie met belastinggeld gefinancierd moet worden is blijkbaar onvoldoende.
Helaas moet de conclusie van de OVR in deze zijn, dat de gemeente heeft gemeend zijn eigen belangen voorop te moeten stellen, zonder verdere inspraak van de inwoners.

De OVR zal zich blijven inzetten om alle betrokkenen in het gasdossier te wijzen op de (on)veiligheid van alle inwoners en de plicht de veiligheid te verbeteren.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte Burgemeester , Wethouders en aanverwanten,

Aanvraag sloopvergunning Gemeentehuis Loppersum.

Al bij de bouw van dit gebouw was er weinig draagvlak aanwezig.
Dit kunt u terugvinden in de protesten die er indertijd tegen gevoerd zijn.
Ondanks de protesten en het kostenplaatje kwam het gebouw er toch.
En nu zitten we weer met de gebakken peren.
Het gebouw heeft scheuren en voldoet niet aan de normen en wordt omschreven als een onveilig gebouw en dat hier wat mee moet gebeuren is duidelijk .
Wij van de OnVeiligheidsregio vinden het een kwalijke zaak om het gemeentehuis te willen verstevigen voor pak 'm beet 3 miljoen euro.
Tegelijkertijd zitten vele inwoners van Loppersum te wachten op verstevigingen van hun woning, vaak wonen ze in een zeer onveilige woning waar ze 24/7 in moeten verblijven.

Het betreft hier een kantoorgebouw waarvan de toekomst onzeker is omdat het na de samenvoeging van de gemeenten overbodig is, dus met andere woorden, een geld verspillend project.
Met het slopen van het gebouw zijn een aantal problemen opgelost.
Men hoeft niet meer te werken in een onveilige omgeving, en geld dat hier mee uitgespaard wordt kan meteen gebruikt worden voor het veiliger maken van burgerwoningen .
Na het samenvoegen van de gemeente zit men niet meer met het overbodige gebouw.
We hebben een aantal mensen en bedrijven benaderd die hun medewerking hieraan willen koppelen om het pand zo snel mogelijk te slopen.

Er zal voor een tijdelijke werkplek worden gezorgd voor gemeenteambtenaren d.m.v een aantal containers te plaatsen.
In een later stadium zal het perceel worden opgeleukt met het creëren van een parkje met wat speelelementen.
We willen uiteraard het een en ander toelichten, zoals het maken van tijdelijk werkplekken in kantoorcontainers tot 2021


Namens de OnVeiligheidsregio.

Peter Vaillant